Ik had nooit kunnen denken dat een klein experiment zou groeien tot een hobby in een hobby. Hier zijn we dan zo veel jaar
na de eerste publicatie van de site op het web (18 april 1999), en de tijd is voorbij gevlogen. Hoog tijd voor een "echt" geüpdate waarom-pagina. De uiteindelijke reden waarom we met een Ellery Queen site zijn begonnen is niet veranderd. Maar het plezier in de collectie/site heeft wel degelijk een metamorfose ondergaan.

In de jaren 70 raakte ik verslingerd op de Queen verhalen, toen veel vertaald en vrij gemakkelijk te verkrijgen in de vorm van Prisma-Pockets. Ik wist nog weinig over de speciale relatie tussen Frederic Dannay , Manfred B.Lee  en hun figuur Ellery Queen. Wat wel opviel was het verschil in de kwaliteit van de boeken. Als Ellery ten tonele verscheen was de inhoud uitstekend, indien hij er niet in verscheen was de kwaliteit vrij wisselend (met als uitzondering de Drury Lane-verhalen). De speelsheid van de scenario's, het gebruik van puzzels, de hele eigen manier van verhaalopbouw,... wie weet wat mij precies aantrok maar al vlug kwam ik tot een lijst van om en nabij de 60 boeken. Hoe was dit mogelijk?! Deze man moest 24 op 24 bezig zijn met boeken...  De collectie werd gestart zonder eigenlijk te weten waar die zou leiden.... Toen het Spectrum stopte met de uitgave van de Prisma-pockets dreef dit gebrek me in de richting van de "Engelstalige" boeken. Zo maakte ik kennis met JJMcC die ruwweg uit de vertalingen was geweerd.
De boeken werden doorheen de jaren steeds schaarser en zo was ik steeds meer op het tweedehandscircuit aangewezen. De enorme kick in een stoffig winkeltje onder een stapel vergruisde boeken een "nieuwe" Queen te ontdekken is jammer genoeg niet te vergelijken met het ontdekken van een Queen-boek op een internetsite.

In 1997 kwam het internet naar mijn huis... en na een zekere tijd wilde ik een eigen site opstarten. Niet zo'n site met allerlei niets terzake doende bla-bla-bla maar één met inhoud belangrijk voor een bezoeker. Als nu alle webmasters eens hetzelfde deden dan zou het net gegarandeerd een interessante plaats blijven. Eigenlijk ging mijn eerste idee richting Tolkien. Maar hierover bestonden reeds verschillende sites die prachtig zijn uitgevoerd! Dus wat resteerde nog? Welke onderwerp kon ik aansnijden waar ik veel over wist en tot iets interessant kon omtoveren? Welnu ik had een kleine collectie Queen-verhalen.. Ik had al een begin gemaakt van een Word-document waarin tekst, artikels,... werden 'gekleefd en verknipt' tot eigenlijk al een aanzienlijk aantal pagina's. Veel te weinig sites, naar mijn mening, doen echt eer aan de schrijver die reeds in de late twintiger jaren begon en het uithield tot in de jaren zeventig. Hij heeft altijd de beschikbare media maximaal gebruikt en is eigenlijk zeer ondergewaardeerd. Ik hoopte van ganser harte dat de site wat meer interesse in de Ellery Queen verhalen genereerde...

Alhoewel mijn kennis van het Engels boven het gemiddelde zal liggen en deze me vlot door de Queen verhalen loodst toch is het niet mijn moedertaal. Aanvankelijk dacht ik te starten met een Nederlandstalige site maar dit zou een groot deel van potentiële bezoekers hebben verwaarloosd. Vandaar eerst de Engelstalige site. Het net kan inderdaad een kweekbodem zijn voor groeiende kennis en informatie en zo heb ik gepoogd mijn gedachten te koppelen aan die van anderen om uiteindelijk iets "nieuws" te creëren. De site mikt niet echt op de gemiddelde surfer maar voor de echt geïnteresseerde Queen fan poogt het alle informatie te bundelen die beschikbaar is. Geen kleine opdracht maar precies deze queeste bood mij de gelegenheid om nieuw vrienden te maken ... meer kan men op zich niet wensen! Met een respons de wereld rond: China, Thailand, Frankrijk, Verenigde States, Nederland en zelfs het eigen kleine België. Het schiep vriendschappen, discussies en contacten die ik tot op de dag van vandaag zeer apprecieer. De bereidwilligheid van velen om informatie te delen, tapes, boeken of scans te zenden hetzij met vergoeding maar vaak ook zonder betaling is geheel tegen het negatieve imago van het internet in.  Ik kan alleen maar stellen dat deze site mij zoveel heeft terug gegeven als ik er zelf heb ingestoken. Ondertussen, wat ook de reden van uw bezoek mag zijn, heet ik u van harte welkom als mijn gast en nodig u dan ook vooral uit deze site naar volle waarde te smaken!

                                     
Damme, België       
April 2002           
 

12 juni 2014

Zelden zijn er verschillen te merken tussen de Nederlandstalige en Engelstalige site maar vandaag is zo'n dag. Het toeval is soms zo verrassend dat je je zou kunnen afvragen of dit niet meer wel dan niet voorkomt.

Kort na de opstart van deze site in 1999 ontving ik vele reacties uit de gehele wereld. Sommige contacten groeiden uit tot contacten en latere vriendschappen die nog steeds standhouden. Maar het begon met een contact uit eigen land: Eric Gellaerts uit Mechelen. Eric had zelf een website rond Ellery Queen en de verbinding was snel gemaakt. Deze contacten zijn voor mij een stimulans om deze site te blijven vorm te geven. Er kwamen wederzijdse bezoekjes en op bezoek bij Eric en Rita in Mechelen werden we prima ontvangen. We maakten er samen met onze kinderen het nabije Technopolis. Eric vertelde toen reeds dat dit contact eerder uitzonderlijk was en dat hij moeite had om contacten aan te houden. Wanneer deze routine werden leek hij er tegen op te zien. Maar deze wat stille teruggetrokken man kon met enthousiasme praten over Ellery Queen en zeker met trots over zijn zoon Geert. Zo bleven we contact houden tot plots het contact wellicht ook werd overvallen door routine waardoor brieven en e-mails onbeantwoord bleven. Dat moet nu zo'n tien jaar geleden zijn. Op de QED pagina's behield ik de link naar Eric's website en omgekeerd bleef zijn verwijzing (met grapje) over deze site op zijn pagina staan.
Tot ik vandaag 12 juni de status van de hyperlinks nazag zag ik dat de link naar zijn site was verbroken. Ik zocht mij toevlucht tot Google om tot mijn verbazing te weten te komen dat Eric precies dag op dag twee jaar geleden in 2012 in Frankrijk was overleden.

Deze kleine respectvolle groet aan Eric. Vandaag nog eens That'll be the Day van Buddy Holly beluisterd en gedacht aan één specifieke Buddy Holly-fan die ook van Ellery Queen hield.. 

 

Inleiding | Plattegrond | Q.B.I. | Liist Verdachten | Wie?  | Q.E.D. | Moord en scene | Nieuw | Auteursrecht
Copyright
© MCMXCIX-MMXIV   Ellery Queen, een website rond deductie. Alle rechten voorbehouden.