Ellery Queen_vert.gif (2116 bytes)

Geen enkel deel van deze webpagina's mag worden gereproduceerd, opgeslagen worden in een systeem, verstuurd worden in eender welke vorm en/of met eender welk middel - elektronisch, mechanisch, via fotokopie,opname, of op welke manier dan ook - zonder de voorafgaandelijk geschreven toestemming van Kurt Sercu.
Merk op dat elk product, proces of technologie in deze webpagina's beschreven kunnen onderworpen zijn aan  intellectuele eigendomsrechten en hier dan ook niet zijn voorzien van een licentie.

Merk op: dit is een fan website. Er werd getracht geen inbreuk te plegen op merken of auteursrechten. Sommige informatie en beelden die werden gebruikt werden verzameld via het internet en zijn verondersteld publiek domein.
Als je bezwaren hebt tegen het gebruik van bepaalde informatie of beelden die hier werden gebruikt, wil mij a.u.b. contacteren via Email en de correcte verwijzing met links naar uw site zal worden geplaatst, of de beelden verwijderd. Als je bepaalde beelden in verband met dit onderwerp wil delen met anderen, wees zo vrij dit dan ook te doen en stuur ze naar bovenstaand adres.

Ellery Queen is een ™  van Manfred Lee & Frederic Dannay.  Alle andere productnamen, merken, geregistreerde merken,  ... vermeldt op eender welk deel van deze website behoren toe aan hun respectieve houders.

Jabberwocky heeft het privilege om de complete werken van Ellery Queen, te mogen vertegenwoordigen. De complete lijst met door door hen vertegenwoordigde werken vind je hier.

 

                               
                               
                                Inleiding | Plattegrond | Q.B.I. | Liist Verdachten | Wie?  | Q.E.D. | Moord en scene | Nieuw | Auteursrecht
                       BottomLine.jpg (1974 bytes)
                            Copyright
© MCMXCIX-MMXXI   Ellery Queen, een website rond deductie. Alle rechten voorbehouden.